Do działania naszego sklepu używamy plików cookies. Korzystając z naszego serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików coockies.
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GIER PLANSZOWYCH SKLEPU MORIGAL

1. Regulamin ustala zasady korzystania z Wypożyczalni Gier Planszowych i Towarzyskich, funkcjonującej w Jaworznie, przy ul. Św. Wojciecha 10, zwanej dalej Wypożyczalnią, przez osoby do niej zapisane, zwane dalej Wypożyczającymi.

2. Gry można wypożyczać po spełnieniu poniższych warunków:

a) należy zapisać się do Wypożyczalni
b) zapoznać się z regulaminem oraz podpisać zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zasad w nim zawartych.

3. Zapisać się do wypożyczalni może osoba pełnoletnia na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest dodatkowo pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

4. Aby wypożyczyć planszówkę, należy wpłacić kaucję (jest ona wykorzystywana do pokrycia ewentualnych szkód). W momencie zwrotu przedmiotu oddana zostanie kwota, pomniejszona o koszt wypożyczenia - według cennika.

4a. Kaucja może zostać pobrana:

a) w wysokości 100% wartości wypożyczanej gry w przypadku Klientów korzystających z Wypożyczalni pierwszy, drugi i trzeci raz.
b) w wysokości 70% wartości wypożyczanej gry w przypadku Klientów korzystających z Wypożyczalni czwarty – dziesiąty raz.
c) w wysokości 50% wartości wypożyczanej gry w przypadku Klientów korzystających z Wypożyczalni po raz jedenasty lub więcej.

5. Podczas wypożyczania gry Wypożyczający swoim podpisem deklaruje zaznajomienie się z okresem wypożyczenia gry oraz kosztów z tym związanych.

6. Wyróżnione są dwa okresy wypożyczenia, od wtorku do piątku oraz od piątku do wtorku.

7. Wypożyczający powinien sprawdzić stan gry przed jej wypożyczeniem, w tym czy ilość elementów jest zgodna z opisem - wszelkie braki i uszkodzenia powinny być od razu zgłoszone - zastrzeżenia niezgłoszone wcześniej, nie będą brane pod uwagę w przypadku oddawania gry.

8. Wypożyczone gry powinny zostać oddane w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego użytkowania. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za poniesione szkody - w przypadku, gdy zniszczy grę bądź ją zgubi, kaucja nie zostanie zwrócona.

9. W przypadku, gdy szkody i/lub zdekompletowanie gry nie jest znaczne i naprawa jest możliwa, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia kosztów tej naprawy - koszty te zostaną wskazane przez Wypożyczalnię.

10. Wypożyczający zobowiązuje się do wykonania jednego z ww. działań w terminie do 14 dni kalendarzowych, a w szczególnych przypadkach – w terminie uzgodnionym z pracownikiem Wypożyczalni.

10a. W przypadku nieterminowego zwrotu gry, zwrotu gry uszkodzonej, zdekompletowanej lub zgubienia gry pracownik Wypożyczalni ma prawo cofnięcia przywilejów Wypożyczającego i za następne wypożyczane gry naliczać kaucję ponownie w wysokości do 100% wartości gier. Pracownik Wypożyczalni może odmówić wypożyczenia gry jeżeli na koncie Wypożyczającego przetrzymywane są już jakieś gry lub jeżeli klient nie uregulował jakichkolwiek opłat.

11. Wypożyczoną grę należy zwrócić do rąk własnych pracownika wypożyczalni - pozostawienie gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie sklepu nie jest uznawane za zwrot.

12. W celu przedłużenia wypożyczenia - należy zgłosić ten fakt w Wypożyczalni, zostanie wtedy naliczona niewielka opłata za każdy dzień roboczy sklepu.

13. Za zwłokę bez poinformowania pobierana jest opłata w wysokości 5zł za każdy dzień.

14. Wypożyczającemu przysługuje 5% zniżki na zakup nowego egzemplarza zwracanego tytułu w sklepie Morigal - tylko w przypadku, gdy gra jest dostępna. Zniżka jest jednorazowa i bezterminowa oraz zostanie naliczona tylko na podstawie pokazanego potwierdzenia. Zniżka nie obowiązuje w przypadku odkupienia gry spowodowanego zniszczeniem.


CENNIK:

Cena nowej gryKoszt wypożyczeniaDopłata za każdy kolejny dzień
do 40 zł5 zł1 zł
41-75 zł 8 zł2 zł
76-120 zł11 zł3 zł
powyżej 121 zł 14 zł4 zł

Zobacz naszą ofertę planszówek lub Kup nową planszówkę